ยกจำนำรถ: ขั้นตอนและข้อกำหนด


การยกจำนำรถเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการโดยเจ้าของรถ หมายถึงความจริงที่ว่ารถทำหน้าที่หรือเป็นประกันเงินกู้โดยทั่วไปสำหรับการซื้อ

หากไม่ยกเลิกข้อ จำกัด นี้จะไม่สามารถโอนรถในนามของผู้สนใจ (ผู้ซื้อ) ได้

รถที่จำนำหมายถึงอะไร?

มีการกล่าวว่ายานพาหนะจะได้รับการค้ำประกันเมื่ออยู่ภายใต้การค้ำประกันที่มีให้กับเจ้าหนี้ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นธนาคารหรือองค์กรสินเชื่อ สิ่งนี้ห้ามไม่ให้เจ้าของขายรถจนกว่าจะมีการยกจำนำ

สถานการณ์นี้ที่ผู้ซื้อมักจะค้นพบเนื่องจากใบรับรองสถานการณ์การบริหารจึงมีข้อ จำกัด ที่หนักหน่วงและมักเป็นเกณฑ์การบล็อกระหว่างการขาย

ข้อกำหนดสำหรับการยกจำนำ

เพื่อดำเนินการยกของที่จำนำรถ รับจำนำรถยนต์ เจ้าของจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:

v นำเสนอเอกสารประจำตัวต้นฉบับ

v แบบฟอร์มคำขอดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

v ชำระค่าดำเนินการ ณ จุดบริการ

v เอกสารต้นฉบับที่ระบุการจดทะเบียนการยกหรือการแก้ไขข้อ จำกัด หรือภาระผูกพันของผู้รับจำนำพร้อมตราประทับรถ

วีสำเนาง่ายของการกระทำสาธารณะเอกสารส่วนตัวหรือใบรับรองของการดำรงอยู่และการเป็นตัวแทนทางกฎหมาย ระบุการได้มารัฐธรรมนูญหรือการโอนคุณภาพของผู้รับจำนำเมื่อไม่เหมือนกับที่จดทะเบียน

สำหรับการลงทะเบียนการยกทรัพย์สินนั้นจะไม่จำเป็นต้องมีการอัปเดตของผู้รับจำนำครั้งสุดท้ายเมื่อยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ RUNT โดยคำนึงว่าวัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนคือการบังคับใช้กับบุคคลที่สาม

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในผู้รับจำนำและผู้ถือภาระผูกพันรายใหม่คือผู้ที่ร้องขอการลงทะเบียนหน่วยงานขนส่งจะดำเนินการลงทะเบียนสิ่งแปลกใหม่ตามเอกสารที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *