Smart Door Lockคือการล็อคแบบเครื่องกลไฟฟ้าซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขั้นตอนการสลักและการเปิดที่ทางเข้าเมื่อได้รับคำแนะนำดังกล่าวจากอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองโดยใช้การประชุมระยะไกลและคีย์การเข้ารหัสเพื่อดำเนินการรอบการอนุมัติ นอกจากนี้ยังตรวจสอบการเข้าถึงและส่งสัญญาณเตือนสำหรับโอกาสต่างๆที่หน้าจอและโอกาสพื้นฐานอื่น ๆ ที่ระบุด้วยสถานะของแกดเจ็ต ล็อคอัจฉริยะสามารถดูได้เป็นคุณสมบัติของบ้านอัจฉริยะ

ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้

ล็อคอัจฉริยะส่วนใหญ่มักใช้กับล็อคเชิงกล (ล็อคแบบตรงไปตรงมารวมถึงสลักเกลียว) และพวกเขาจะยกเครื่องล็อคปกติอย่างแท้จริง เมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานกำกับดูแลการล็อคอัจฉริยะได้ปรากฏตัวในตลาดเพิ่มเติม

การล็อกแบบสมาร์ทคล้ายกับการล็อกแบบทั่วไปต้องใช้หลักการสองส่วนในการทำงาน: ตัวล็อกและกุญแจ เนื่องจากการล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้กุญแจดังกล่าวไม่ใช่กุญแจทางกายภาพอย่างแน่นอน แต่เป็นสมาร์ทโฟนหรือคีย์พิเศษที่จัดไว้อย่างชัดเจนด้วยเหตุผลนี้ซึ่งจะทำการตรวจสอบจากระยะไกลที่คาดว่าจะเปิดทางเข้าตามธรรมชาติ

ประโยชน์ของอุปกรณ์ดังกล่าว

Smart locks อนุญาตให้ไคลเอ็นต์ให้การยอมรับกับบุคคลภายนอกโดยวิธีการสำหรับคีย์เสมือน รหัสนี้สามารถส่งไปยังสมาร์ทโฟนของผู้รับผลประโยชน์โดยใช้ข้อกำหนดการแจ้งข้อมูลมาตรฐานเช่นอีเมลหรือ SMS

ล็อคอัจฉริยะสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าถึงจากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันแบบพกพา การรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะบางอย่างรวมการเชื่อมโยง Wi-Fi ที่ประกอบเข้าด้วยกันซึ่งคำนึงถึงจุดเด่นในการสังเกตเช่นการแจ้งเตือนการเข้าถึงหรือกล้องเพื่อแสดงการเข้าถึงที่กล่าวถึงของแต่ละบุคคล ล็อคอัจฉริยะบางตัวทำงานร่วมกับออดอัจฉริยะเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าใครและเมื่อไหร่ที่ใครบางคนอยู่ที่ทางเข้า